fbpx
Blog įrašas 6

Kaip parašyti bakalaurą: pagrindiniai baigiamojo darbo etapai

Dažniausias klausimas kurį girdžiu – ,,nuo ko pradėti?“. Baigiamojo darbo rašymas yra gana ilgai trunkantis procesas, kurį sudaro įvairūs etapai. Praleidus kelis etapus, vėliau tikrai gali būti sunku tęsti rašymą. Todėl šiame įraše pateiksiu pagrindinius etapus, kurie mano nuomone yra svarbiausi rašant baigiamąjį darbą. Nesvarbu, ar tai bakalauro darbas, ar magistras, ar kursinis. Visi šie etapai yra svarbūs.

1. Darbo vadovo ir temos pasirinkimas

Vienas svarbiausių etapų – darbo vadovo ir temos pasirinkimas. Dažnai studentai baigiamojo darbo temą renkasi ne pagal pavadinimą ir sritį, o koks darbo vadovas tą temą kuruoja. Kartais toks pasirinkimas yra geras, nes gerą darbo vadovą surasti sunku. O BD temą visada galima pakeisti/pakoreguoti.

Baigiamojo darbo temą rekomenduoju rinktis pagal tai kas tau yra artima bei atitinka studijų programą. Rašyti darbą apie tai kas yra įdomu, nauja, šiuolaikiška ar atitinka tavo poreikius, tikrai puikus sprendimas. Neįdomios ir nuobodžios temos tikrai demotyvuos – visuomet ieškosi pasiteisinimų, atidėliosi.

Renkantis darbo vadovą, rekomenduoju remtis ankstesne patirtimi ar kitų studentų rekomendacijomis. Galbūt jau teko su dėstytoju turėti reikalų (paskaitose, projektuose, rašant rašto darbus seniau)? Jei patirtis buvo teigiama, manau klausimų nekils.

Taip pat atsiliepimų apie dėstytoją gali paieškoti forume, Facebook uždarose studentų grupėse. Labai svarbu, kad su dėstytoju rastum bendrą kalbą, kad jis būtų pasiekiamas – atsakytų į tavo klausimus bei patartų.

2. Mokslinės problemos formulavimas

Išsirinkus darbo temą, pereiname prie mokslinės problemos formulavimo. Šiame etape turėtum išsigryninti tiriamą problemą. Sutinku, pačioje pradžioje tą padaryti yra sunku, tačiau rekomenduoju problemą įvardyti bent preliminariai.

3. Darbo planas

Mano nuomone, tai vienas svarbiausių etapų 🙂 Darbo planas – tai preliminarus darbo turinys. Jį pasidaryti yra būtina, neįsivaizduoju kaip be plano galima pradėti rašyti darbą… Turint planą bus lengviau – žinosi apie ką rašyti, kokios informacijos ieškoti.

Kaip pasidaryti planą? Pirmiausia pasidomėk tema – skaityk mokslinius šaltinius panašia tema. Taip pamatysi kokias temas aptaria mokslininkai. Pasidomėjus, susirašyk visas idėjas/temas kuris galėtum aptarti teorinėje darbo dalyje.. kokius tyrimus galėtum atlikti… Taip taip… viskas kas šauna į galvą! Vėliau iš savo ,,minčių kratinio“ išsirink kas svarbiausia ir pasirašyk preliminarų darbo turinį.

Pasirašius preliminarų turinį, susisiek su savo darbo vadovu ir aptark savo planą. Jei vadovui viskas tiks – galėsi pradėti rašyti. Jei ne, tuomet pasitobulinsi planą pagal jo rekomendacijas ir darbus tęsi toliau. Tačiau svarbiausia – jau turėsi planą ir žinosi APIE KĄ reikės rašyti, kokios informacijos ieškoti ir t.t.

4. Mokslinės literatūros analizė

Šiame etape analizuojama mokslinė literatūra pagal tavo temą. Kadangi jau turi preliminarų turinį, šiame etape jau žinai kokios informacijos tau reikės ieškoti.

Prieš pradedant rašyti teorinę baigiamojo darbo dalį, labai svarbu paskaityti metodinius reikalavimus. Kiekviename universitete ar kolegijoje jie yra skirtingi, todėl turi naudoti tik tuos, kurie yra skirti tau, o ne ,,pas draugę paprašiau“ ar kt. Metodiniuose reikalavimuose svarbiausia perskaityti ir pasižymėti:

  • Kaip cituoti ir perfrazuoti mokslinius šaltinius.
  • Kaip pateikti literatūros sąrašą.
  • Kaip pateikti darbe paveikslus ir lenteles.
  • Kokie šriftai/tarpai/teksto dydis turi būti naudojami.

Taip pat rašant teorinę dalį labai svarbu naudoti NAUJAUSIUS mokslinius šaltinius (geriausia iki 5-erių metų senumo). Kaip ir kur ieškoti mokslinių šaltinių savo darbui, skaityk čia.

5. Tyrimo metodikos kūrimas ir tyrimo atlikimas

Išanalizavus mokslinę literatūrą pereiname prie tyrimo. Šiame etape turi nuspręsti kokius tyrimus darysi.

Rengiant tyrimo metodiką, pagal metodinius reikalavimus turi aprašyti kuriuos tyrimus taikai, jų naudą, tyrimo etapus ir eigą, apskaičiuoti imtį jei reikia, paruošti klausimynus ir kt. Nepamiršk, kad tyrimas turi sietis su teorine dalimi. Tam tikrus dalykus, kuriuos išanalizavai teorinėje dalyje, panaudok ir tyrime.

6. Duomenų analizė

Pabaigus tyrimą, analizuojami tyrimo duomenys. Jei tai buvo kiekybinis tyrimas – analizuoji kiekybinius rodiklius su Microsoft Excel ar SPSS programa. Jei kokybinis – analizuoji kokybinius duomenis aprašant situaciją, interviu ar kt.

7. Išvadų ir rekomendacijų pateikimas

Darbo pabaigoje pateikiam išvadas ir rekomendacijas.

SVARBU: išvadų kiekis turi atitikti įvade suformuluotų uždavinių skaičių. Kiekviena išvada yra atsakymas į įvade iškeltą uždavinį. Taip pat pateikiamos rekomendacijos turi būti realios, įgyvendinamos ir konkrečios.

Atrodo visko per daug? 🙂 Nežinai kaip paskirstyti laiką, kad viską spėtum parašyti? Būtent todėl sukūriau PDF gidą ,,Rašto darbas per 100 dienų”. Šiame gide pateikiu užduotis kiekvienai dienai su patarimais. Jas atliekant, darbą parengsi laiku, nepasimesi tarp užduočių ir viskas bus lengviau. Gidą rasi ČIA.

Šiame tinklaraštyje pateikti įrašai yra intelektinė nuosavybė. Įrašuose pateiktą informaciją draudžiama kopijuoti ar platinti įvairias būdais. Už tai gresia baudžiamoji atsakomybė pagal LR įstatymus.

Studento planuotė

Planavimo ir produktyvumo priemonė, kuri padės Tau lengviau siekti užsibrėžtų tikslų ir planuoti savo studijų metus.
naujiena